تعرفه های ثبت نام

توجه: پژوهشگرانی گرامی؛ با توجه به نظر شورای سیاستگذاری مبنی بر سهولت در ثبت نام نهائی، به اطلاع می رساند در این رویداد بین المللی میتوانید با ارسال مدارک مربوطه که در ذیل به آن اشاره گردیده است از تخفیف 20% الی 40% در ثبت نام حضوری و غیر حضوری استفاده نمائید.

 

تخفیف های عادی

اگر دانشجو هستید با ارسال "مدرک دانشجویی" 21% تخفیف دریافت نمائید.
- اگر جزو اساتید یا هیات علمی هستید با ارسال "مدرک اساتید" 6% تخفیف دریافت نمائید.
اگرشرکت کننده آزاد می باشید مبلغ بدون تخفیف را می پردازید.

تخفیف های ویژه

اگر دانشجو هستید با ارسال "گواهینامه کنفرانس ویژه دانشجویان" 40% تخفیف دریافت نمائید.
- اگر جزو اساتید یا هیات علمی هستید با ارسال "گواهینامه کنفرانس ویژه اساتید" 25% تخفیف دریافت نمائید.
اگرشرکت کننده آزاد می باشید با ارسال "گواهینامه کنفرانس ویژه شرکت کنندگان آزاد" 20% تخفیف دریافت نمایید.

 
نکته: "گواهینامه کنفرانس ویژه دانشجویان" یا "گواهینامه کنفرانس ویژه اساتید" زمانی نمایش داده می شود که شما مدرک دانشجویی یا اساتید را ارسال نموده باشید و آن مدرک مورد تایید قرار گرفته باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری

از 25 الی 30 اردیبهشت 1396

تا 24 اردیبهشت ماه 1396

 

 300.000تومان

260.000 تومان 

ویژه دانشجویان

 350.000 تومان

310.000 تومان 

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

 360.000 تومان

330.000 تومان

ویژه ثبت نام کنندگان آزاد

 

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 230.000 تومان می باشد.

 

ثبت نام حضوری

از 21 فروردین الی 17 اردیبهشت 1396

تا 20 فروردین ماه 1396

 

488

320

ویژه دانشجویان

582

420

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

620

458

ویژه ثبت نام کنندگان آزاد

 

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 620 $ می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس، دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.