امکان ثبت نام در کنفرانس به صورت حضوری و غیرحضوری


ثبت نام در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیر حضوری صورت میگیرد که در صورت ثبت نام غیرحضوری که قیمت متفاوتی نیز دارد. پکیج کنفرانس که شامل گواهینامه پذیرش مقالات، سی دی مجموعه مقالات، کتاب الکترونیک کنفرانس است به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد.

در صورت ثبت نام حضوری نیز در کنفرانس پکیج خود را دریافت خواهید کرد. این پکیج شامل گواهینامه حضور در کنفرانس نیز می باشد.

توجه: پژوهشگرانی گرامی؛ با توجه به نظر شورای سیاستگذاری مبنی بر سهولت در ثبت نام نهائی، به اطلاع می رساند در این رویداد بین المللی میتوانید با ارسال مدارک مربوطه  از تخفیف 20% الی 40% در ثبت نام حضوری و غیر حضوری استفاده نمائید.