پژوهشکده مدیریت و توسعه کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی را برگزار می کند


برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها می شود که این امر در نهایت منجر به برنامه ریزی های بهتر برای توسعه علمی کشورمان در مقایسه با دیگر کشورها خواهد گردید. جهت دستیابی به اهداف مذکور، "پژوهشکده مدیریت و توسعه" در نظر دارند با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی، «کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی» را در تاریخ 1 خرداد ماه 1396در شهر دبی برگزار نماید. در این راستا، کمیته راهبردی کنفرانس، از تمامی اساتيد، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان گرامی دعوت به عمل می آورد تا ضمن ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود، در این رویداد بزرگ علمی مشارکت فعال داشته باشند.